วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

7. การเทรดด้วยกราฟที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน

ที่มา : Exness

เปิดบัญชี