วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

ล็อต, ขนาดสัญญา และ ปริมาณการเทรด

ที่มา : Exness

เปิดบัญชี