วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

ราคา Ask/ Bid และ สเปรด

ที่มา : Exness

เปิดบัญชี