วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ราคา Ask/ Bid และ สเปรด

ที่มา : Exness

เปิดบัญชี