Forex Zo
ชีวิตอิสระด้วย F o r e x

เป้าหมายของเทรดเดอร์ แท้จริงแล้วคืออะไร

399

ธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่เทรดเดอร์จะได้ทบทวนเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ สำหรับปี 2018 เทียบกับการจดบันทึกที่ได้ทำ ทั้งมุมบวก (รวมถึงกำไร) และ มุมลบ (รวมถึงขาดทุน) เทรดเดอร์จะได้พบด้วยตัวเองว่า เหตุที่ทำให้เข้าใกล้เป้าหมายคืออะไร หรือทำให้ไกลเป้าหมายคืออะไร สามารถวิเคราะห์ผลจากการกระทำนั้นได้ ไม่มีอะไรผิด หรือ ถูก มีแต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะทางที่ได้เดินทางมาในสายนี้  ทั้งรอยยิ้มแก้ปริ ได้ทำตามความต้องการของตัวเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือ เศร้า เคล้าน้ำตา หดหู่ อยากจะเลิกเทรด หรือ สุข ปนเศร้า ตลอดระยะทาง ประโยชน์ของความรู้สึกเหล่านี้คือ การที่เทรดเดอร์ได้เข้าใจมัน และนำมันมาใช้ให้เหมาะกับตัวเอง ไม่จำเป็นต้องไปเหมือนคนอื่น อาจจะต้องปรับปรุงวิธีการ ศึกษาเพิ่มเติม ทบทวน mindset อีกครั้ง หรือสำหรับเทรดเดอร์ที่บรรลุเป้าหมายปี 2018 แล้ว ก็จะกล้าตั้งเป้าหมายในปี 2019 ให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มความท้าทาย ดึงศักยภาพส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ออกมา เป้าหมายของเทรดเดอร์

บทความนี้ขอแยกเป้าหมายเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

เป้าหมายจากผลกำไร (return-based)

เป้าหมายแบบนี้ เป็นใช้การวัดผลที่ง่ายกว่าอีกแบบ เพราะ วัดกันทางตัวเลข จำนวนเงิน ว่ามีการเพิ่มพูนขึ้นหรือไม่ หรือลดลง เป็นกี่ % โดยคำนวณจากเงินในพอร์ตตั้งต้นในครั้งแรก และบันทึกการทำกำไร/ขาดทุน ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง เทรดเดอร์บางท่าน อาจจะคำนวณได้โดยละเอียดว่า ได้กำไร กี่ % ต่อวัน, ต่อสัปดาห์, ต่อเดือน หรือจะเป็นต่อปี  
ข้อควรระวัง จากการกำหนดเป้าหมายจากผลกำไร โดยเฉพาะต่อวัน (Daytrader) อาจจะทำให้ เทรดเดอร์เกิดความเครียด บางครั้งสภาพตลาดอาจจะไม่ได้เป็นใจในทุกวัน และถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายรายวันที่ตั้งไว้ ผลที่ตามมา เทรดเดอร์ก็จะผิดหวัง อารมณ์เสีย เกิดความโลภ และอารมณ์ด้านลบต่างๆ ก็จะตามมา ถ้าพบเหตุการณ์แบบนี้ ซ้ำๆ ทุกวัน เทรดเดอร์จะเกิดความคิดว่าทำไม่ได้ และเปลี่ยนเป็นความไม่ศรัทธาในตัวเองในที่สุด ซึ่งอารมณ์ประเภทนี้ จะส่งผลระยะยาวให้ เกิดความกลัว ความไม่กล้าในการเทรด จะขอแนะนำให้เทรดเดอร์เปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นระยะยาวขึ้น โดยเป็น % ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน จะดีกว่า

เป้าหมายจากความรู้เพิ่มขึ้นในการเทรด (process-based)

เป้าหมายแบบนี้ ค่อนข้างวัดผลเป็นรูปธรรมได้ยาก ตัวของเทรดเดอร์เองเท่านั้นที่จะตอบตัวเองได้ดีที่สุด การตั้งเป้าหมายแบบนี้ ก็จะยากตั้งแต่ตอนที่ตั้งแล้ว ว่าจะศึกษาเพิ่มเติม เรื่องอะไรบ้าง ต่อเนื่องไปถึงการวางกลยุทธ์การเทรด หลังจากนั้นก็ลงมือทำ ผลลัพธ์ที่ได้จากเป้าหมายแบบนี้ ก็คือผลกำไร/ขาดทุนจากการเทรดเหมือนกัน แต่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านตัวเลข  เทรดเดอร์จะได้ทดลองกลยุทธ์ต่างๆ ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้ทราบว่า กลยุทธ์ไหนที่จะเลือกมาใช้ ด้วยเหตุผลอันใด เป้าหมายแบบนี้ วางต่อไปเป็นเป้าหมายระยะกลาง ถึง ยาว ได้ด้วย

สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่เริ่มการตั้งเป้าหมาย หรือตั้งเป้าหมายไว้ แต่ไม่ได้จดบันทึกระหว่างทาง ก็ไม่ต้องเสียใจไป ให้เริ่มต้นอีกครั้ง คิดว่าช่วงเวลานี้คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด มีเวลาเกือบ 1 เดือน สำหรับการตั้งเป้าหมายปี 2019 ถือว่าเป็น New year resolution ได้เลย แล้วเราจะเริ่มสิ่งดีๆ ทำตามแผนที่วางไว้ สำหรับปีใหม่ 2019

อย่าให้ เป้าหมาย เป็น เป้าห(ม)าย นะคะ

ที่มา : Exness

เปิดบัญชี

Comments are closed.