วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

USD/CNY ถูกปรับไปที่ 6.4978 เทียบกับปิดตลาดก่อนหน้าที่ 6.5060 (17-3-21)

17 มี.ค. 2021
146

ในการซื้อขายล่าสุดวันนี้ ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBOC) ได้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนหยวนอ้างอิงไปที่ 6.4978 เมื่อเทียบกับปิดตลาดล่าสุดที่ 6.5060

เกี่ยวกับการปรับอัตราแลกเปลี่ยน

ประเทศจีนยังคงควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนบนแผ่นดินใหญ่อย่างเข้มงวด

CNY แตกต่างจากหยวนนอกประเทศหรือ CNH ซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเท่ากับเงินหยวนบนแผ่นดิบใหญ่

ทุกเช้าธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBOC) จะกำหนดสิ่งที่เรียกว่าการแก้ไขจุดกึ่งกลางรายวัน โดยอิงตามระดับการปิดของวันก่อนหน้าของเงินหยวนและใบเสนอราคาที่นำมาจากตัวแทนระหว่างธนาคาร

%d bloggers like this: