Nonfarm Payrolls จะนำความผันผวนมาสู่สกุลเงิน USD

สหรัฐอเมริกาจะประกาศระดับการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือที่เรียกว่า Nonfarm Payrolls หรือ NFP ณ เวลา 15:30 น. ตามเวลา MT ในวันที่ 5 เมษายน

NFP แสดงถึงจำนวนผู้มีงานทำในเดือนก่อนหน้าที่ไม่รวมอุตสาหกรรมเกษตรกรรม นี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดของการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา เทรดเดอร์ให้ความสนใจอย่างมากกับตัวบ่งชี้นี้เนื่องจากมันทำให้สกุลเงินดอลลาร์เกิดความผันผวนเป็นอย่างมากหลังการประกาศ ครั้งที่ผ่านมาตัวบ่งชี้ไปถึง 20,000 เท่านั้น (เทียบกับที่คาดไว้ 180,000 งาน) มันทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ลองมาดูว่าในครั้งนี้ตัวบ่งชี้นี้จะให้ค่าออกมาสูงกว่าเดิมหรือไม่

• ถ้า NFP สูงกว่าที่คาดไว้ USD จะเพิ่มขึ้น

• ถ้า NFP ต่ำกว่าที่คาดไว้ USD จะลดลง