วันพุธ, 23 กันยายน 2563

วิเคราะห์ AUD/USD 30 ก.ค. 20, 07:12

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.7160
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7160

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7160 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7195 และ 0.7220

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7160 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7145 และ 0.7125 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
0.7235
0.7220
0.7195
0.7175 สุดท้าย
0.7160
0.7145
0.7125