วิเคราะห์ EUR/USD 15 เม.ย.62 14:16


EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1290

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1290 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1325 และ 1.1345

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1290 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1275 และ 1.1260 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.1360
1.1345
1.1325
1.1315 สุดท้าย
1.1290
1.1275
1.1260