วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 26 พ.ค. 20, 08:50.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0890

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0890 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0930 และ 1.0945

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0890 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0870 และ 1.0855 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.0960
1.0945
1.0930
1.0910 สุดท้าย
1.0890
1.0870
1.0855