วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 25 พ.ค. 20, 18:22

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0910

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0910 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0870 และ 1.0855

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0910 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0930 และ 1.0945 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.0945
1.0930
1.0910
1.0896 สุดท้าย
1.0870
1.0855
1.0840