วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 25 พ.ค. 20, 11:36.

EUR/USD: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.0990
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0990

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0990 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0725 และ 1.0630

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0990 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1145 และ 1.1235 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.0990

แนวรับและแนวต้าน:
1.1235 ***
1.1145 ***
1.0990 ***
1.0890 สุดท้าย
1.0725 ***
1.0630 ***
1.0520 **