วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 21 พ.ค. 20, 10:13

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0995

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0995 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0935 และ 1.0915

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0995 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1030 และ 1.1060 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาลงใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.1060
1.1030
1.0995
1.0962 สุดท้าย
1.0935
1.0915
1.0900