วันพุธ, 30 กันยายน 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 19 พ.ค. 20, 10:28

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0925

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0925 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0890 และ 1.0870

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0925 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0940 และ 1.0960 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.0925 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.0890 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
1.0960
1.0940
1.0925
1.0903 สุดท้าย
1.0890
1.0870
1.0850