วันพุธ, 23 กันยายน 2563

วิเคราะห์ AUD/USD 19 พ.ค. 20, 10:35

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6545

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6545 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6495 และ 0.6470

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6545 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6565 และ 0.6590 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.6590
0.6565
0.6545
0.6510 สุดท้าย
0.6495
0.6470
0.6450