วันพุธ, 30 กันยายน 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 18 พ.ค. 20, 16:04.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0835

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0835 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0790 และ 1.0775

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0835 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0850 และ 1.0870 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.0870
1.0850
1.0835
1.0806 สุดท้าย
1.0790
1.0775
1.0760