วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

วิเคราะห์ GBP/USD 15 พ.ค. 20, 10:47.

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.2185
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2185

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2185 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2240 และ 1.2265

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2185 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2165 และ 1.2140 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.2290
1.2265
1.2240
1.2211 สุดท้าย
1.2185
1.2165
1.2140