วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 15 พ.ค. 20, 08:50

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.0815
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0815

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0815 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0790 และ 1.0780

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0815 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0825 และ 1.0840 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.0815

แนวรับและแนวต้าน:
1.0840
1.0825
1.0815
1.0804 สุดท้าย
1.0790
1.0780
1.0770