วันพุธ, 23 กันยายน 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 14 พ.ค.20, 08:55.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0840

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0840 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0800 และ 1.0785

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0840 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0855 และ 1.0870 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.0840 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.0800 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
1.0870
1.0855
1.0840
1.0816 สุดท้าย
1.0800
1.0785
1.0765