วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

วิเคราะห์ Crude Oil (WTI) 13 พ.ค. 20, 07:01

น้ำมันดิบ (WTI) (M0) การซื้อขายระหว่างวัน: คาดการณ์ 24.20
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 25.75

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 25.75 เป้าหมายต่อไปที่ 24.80 และ 24.20

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 25.75 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 26.20 และ 26.75 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดการลดลง

แนวรับและแนวต้าน:
26.75
26.20
25.75
25.23 สุดท้าย
24.80
24.20
23.70