วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

วิเคราะห์ Crude Oil (WTI) 12 พ.ค. 20, 08:37

น้ำมันดิบ (WTI) (M0) การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 25.10

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 25.10 เป้าหมายต่อไปที่ 23.70 และ 23.35

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 25.10 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 25.55 และ 26.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน

แนวรับและแนวต้าน:
26.00
25.55
25.10
24.47 สุดท้าย
23.70
23.35
22.95