วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 8 พ.ค. 20, 08:43.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 1.0885
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0815

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0815 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0855 และ 1.0885

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0815 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0790 และ 1.0765 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.0915
1.0885
1.0855
1.0843 สุดท้าย
1.0815
1.0790
1.0765