วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

วิเคราะห์ EUR/USD 5 พ.ค. 20, 09:01.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.0925
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0925

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0925 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0890 และ 1.0875

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0925 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0945 และ 1.0965 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.0925

แนวรับและแนวต้าน:
1.0965
1.0945
1.0925
1.0912 สุดท้าย
1.0890
1.0875
1.0845