วิเคราะห์ USD/CHF 26 มี.ค. 20, 07:39.

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 0.9720
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9790

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9790 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9745 และ 0.9720

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9790 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9815 และ 0.9845 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9845
0.9815
0.9790
0.9766 สุดท้าย
0.9745
0.9720
0.9705