วิเคราะห์ USD/SGD 26 มี.ค. 20, 07:37

USD/SGD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.4465
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.4465

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.4465 เป้าหมายต่อไปที่ 1.4510 และ 1.4540

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.4465 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.4440 และ 1.4420 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.4465 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.4570
1.4540
1.4510
1.4485 สุดท้าย
1.4465
1.4440
1.4420