วิเคราะห์ AUD/USD 24 ก.พ. 20, 09:36.

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.6595
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6595

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.6595 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6625 และ 0.6640

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.6595 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.6580 และ 0.6560 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.6595 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
0.6655
0.6640
0.6625
0.6611 สุดท้าย
0.6595
0.6580
0.6560