วิเคราะห์ EUR/USD 20 ก.พ. 20, 09:09.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0795

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0795 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0820 และ 1.0835

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0795 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0780 และ 1.0770 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
1.0850
1.0835
1.0820
1.0801 สุดท้าย
1.0795
1.0780
1.0770