วิเคราะห์ USD/CAD 24 ม.ค. 20, 17:05.

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3150

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3150 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3110 และ 1.3090

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3150 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3170 และ 1.3185 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.3185
1.3170
1.3150
1.3133 สุดท้าย
1.3110
1.3090
1.3075