วิเคราะห์ Dollar Index (ICE) 24 ม.ค.20, 17:06.

Dollar Index (ICE) การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 97.6500

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 97.6500 เป้าหมายต่อไปที่ 97.8800 และ 97.9600

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 97.6500 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 97.5900 และ 97.4900 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
98.0400
97.9600
97.8800
97.8000 สุดท้าย
97.6500
97.5900
97.4900