วิเคราะห์ USD/CHF 23 ม.ค.20, 15:22.

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.9690
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9690

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9690 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9665 และ 0.9655

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9690 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9705 และ 0.9715 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 0.9690

แนวรับและแนวต้าน:
0.9715
0.9705
0.9690
0.9683 สุดท้าย
0.9665
0.9655
0.9650