วิเคราะห์ EUR/USD 23 ม.ค. 20, 15:21.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1100

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1100 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1070 และ 1.1060

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1100 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1115 และ 1.1130 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.1130
1.1115
1.1100
1.1083 สุดท้าย
1.1070
1.1060
1.1050