วิเคราะห์ USD/SGD 15 ม.ค. 20, 07:33.

USD/SGD การซื้อขายระหว่างวัน: ปรับตัวดีขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3460

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3460 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3485 และ 1.3500

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3460 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3450 และ 1.3440 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
1.3515
1.3500
1.3485
1.3476 สุดท้าย
1.3460
1.3450
1.3440