วิเคราะห์ Dollar Index (ICE) 15 ม.ค.20, 07:31.

Dollar Index (ICE) การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 97.4400

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 97.4400 เป้าหมายต่อไปที่ 97.3200 และ 97.2400

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 97.4400 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 97.5000 และ 97.5600 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI จะอยู่ต่ำกว่าบริเวณเป็นกลางที่ 50

แนวรับและแนวต้าน:
97.5600
97.5000
97.4400
97.3870 สุดท้าย
97.3200
97.2400
97.1200

“>