วิเคราะห์ EUR/USD 15 ม.ค. 20, 07:29.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับตามที่คาดการณ์
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1120

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1120 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1135 และ 1.1145

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1120 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1110 และ 1.1100 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.1155
1.1145
1.1135
1.1129 สุดท้าย
1.1120
1.1110
1.1100