วิเคราะห์ USD/CAD 15 ม.ค. 20, 07:26.

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ปรับตัวดีขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3050

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3050 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3080 และ 1.3095

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3050 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3040 และ 1.3030 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.3105
1.3095
1.3080
1.3065 สุดท้าย
1.3050
1.3040
1.3030