วิเคราะห์ AUD/USD 15 ม.ค.20, 07:24.

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6905

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6905 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6880 และ 0.6865

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6905 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6920 และ 0.6930 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ยังคงมีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ และทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาแข็งแกร่ง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6930
0.6920
0.6905
0.6894 สุดท้าย
0.6880
0.6865
0.6850