วิเคราะห์ USD/CAD 14 ม.ค.20, 07:15.

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.3065
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3065

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3065 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3040 และ 1.3025

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3065 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3080 และ 1.3095 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.3065

แนวรับและแนวต้าน:
1.3095
1.3080
1.3065
1.3055 สุดท้าย
1.3040
1.3025
1.3015