วิเคราะห์ AUD/USD 14 ม.ค. 20, 07:13.

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6915

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6915 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6890 และ 0.6875

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6915 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6930 และ 0.6940 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ยังคงมีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ และทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาแข็งแกร่ง

แนวรับและแนวต้าน:
0.6940
0.6930
0.6915
0.6898 สุดท้าย
0.6890
0.6875
0.6860