วิเคราะห์ EUR/USD 14 ม.ค. 20, 07:03.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1125

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1125 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1145 และ 1.1155

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1125 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1110 และ 1.1100 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
1.1165
1.1155
1.1145
1.1135 สุดท้าย
1.1125
1.1110
1.1100