วิเคราะห์ GBP/USD 12 ธ.ค.19, 07:18.

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3165

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3165 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3235 และ 1.3255

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3165 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3135 และ 1.3110 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3290
1.3255
1.3235
1.3203 สุดท้าย
1.3165
1.3135
1.3110