วิเคราะห์ EUR/USD 12 ธ.ค.19, 07:16.

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1115

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1115 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1145 และ 1.1155

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1115 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1095 และ 1.1080 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.1170
1.1155
1.1145
1.1131 สุดท้าย
1.1115
1.1095
1.1080