วิเคราะห์ AUD/USD 9 ธ.ค.19, 10:01

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6845

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6845 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6820 และ 0.6810

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6845 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6860 และ 0.6875 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 0.6845 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 0.6820 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
0.6875
0.6860
0.6845
0.6831 สุดท้าย
0.6820
0.6810
0.6800