วิเคราะห์ EUR/USD 9 ธ.ค.19, 07:48.

EUR/USD: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.0980
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0980

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0980 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1185 และ 1.1280

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0980 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0880 และ 1.0790 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.0980 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.1410 *
1.1280 ***
1.1185 ***
1.1058 สุดท้าย
1.0980 ***
1.0880 ***
1.0790 ***