วิเคราะห์ EUR/USD 15 พ.ย.19, 16:06

EUR/USD ระยะกลาง: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1370

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1370 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0870 และ 1.0560

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1370 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1550 และ 1.1900 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.1900
1.1550
1.1370
1.1022 สุดท้าย
1.0870
1.0560
1.0340