วิเคราะห์ USD/SGD 15 พ.ย.19, 09:29.

USD/SGD ระยะกลาง: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3475

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3475 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3905 และ 1.4070

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3475 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3310 และ 1.3060 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.3475 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.4310 **
1.4070 **
1.3905 **
1.3608 สุดท้าย
1.3475 **
1.3310 **
1.3060 **