วิเคราะห์ USD/CHF 8 พ.ย.19 10:37

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9935

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9935 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9955 และ 0.9975

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9935 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9920 และ 0.9905 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
0.9985
0.9975
0.9955
0.9943 สุดท้าย
0.9935
0.9920
0.9905