วิเคราะห์ GBP/USD 8 พ.ย.19 10:33

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2835

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2835 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2790 และ 1.2775

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2835 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2855 และ 1.2875 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาลงใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.2875
1.2855
1.2835
1.2814 สุดท้าย
1.2790
1.2775
1.2760