วิเคราะห์ EUR/USD 8 พ.ย.19 10:31

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.1065
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1065

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1065 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1035 และ 1.1020

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1065 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1080 และ 1.1090 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.1065 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.1035 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
1.1090
1.1080
1.1065
1.1052 สุดท้าย
1.1035
1.1020
1.1000