วิเคราะห์ Crude Oil (WTI) 8 พ.ย.19 10:18

น้ำมันดิบ (WTI) (Z9) การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 56.80

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 56.80 เป้าหมายต่อไปที่ 57.20 และ 57.55

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 56.80 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 56.55 และ 56.25 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทั้งบวกและลบคละกันและทำให้เกิดความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
57.85
57.55
57.20
56.90 สุดท้าย
56.80
56.55
56.25