วิเคราะห์ Gold spot 10 ต.ค.19 9:38

ทองคำ การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1504.00
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1504.00

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1504.00 เป้าหมายต่อไปที่ 1517.00 และ 1519.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1504.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1499.50 และ 1495.50 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1528.00
1519.50
1517.00
1508.80 สุดท้าย
1504.00
1499.50
1495.50