วิเคราะห์ Crude Oil (WTI) 9 ต.ค.19 16:19

น้ำมันดิบ (WTI) (X9) การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 52.30

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 52.30 เป้าหมายต่อไปที่ 53.25 และ 53.60

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 52.30 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 52.00 และ 51.80 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุผ่านเหนือระดับ 52.30 ขึ้นไปเป็นสัญญาณบวกที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 53.25 ได้

แนวรับและแนวต้าน:
54.00
53.60
53.25
52.77 สุดท้าย
52.30
52.00
51.80